HTML CSS osnove

HTML (HyperText Markup Language) je osnovni markirni jezik za izradu web sajtova i web aplikacija. HTML-om se definiše kako će elementi biti prikazani na sajtu ili interfejsu. Za dodavanje stilova HTML elementima koristi se CSS (Cascad Style Sheet). JavaScript je programski jezik koji daje se korisiti za dodavanje dinamike HTML elementima i oževljavanju sajta ili aplikacije.

Svaki web sajt ili web aplikacija napravljeni su od HTML dokumenata i hiperlinkova između tih dokumenata. Tačnije, bilo koji programski jezik da koristite na serveru za generisanje web stranica, ona će biti prikazana u korisinikovom browser-u kao HTML dokument.

HTML Hello World!

icon HTML Hello World!

Sledeći primer predstavlja html kod najednostavnije web stranice sa jednim naslovom. U nastavku ćemo objasniti red po red.


<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Hello World</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World</h1>
  </body>
</html>

Svaki HTML dokument sačinjen je od oznaka koje se nalaze između znakova < i >. Oni se nazivaju tagovi (eng. Tags). Postoje početni i završni tagovi. Koristimo različite tagove za prikazivanje različitih sadržaja u web stranici.

Unutar tagova mogu da se nalaze ugnežđeni drugi tagovi a unutar tih tagova različiti sadržaji ili drugi tagovi. Glavni tagovi koji sadrže više drugih tagova nazivaju se roditelji a njihovi sadržani nazivaju se deca tagovi.


<!DOCTYPE html> - Ovo je početna deklaracija i označava verziju HTML koji je korišćen pri izradi stranice.

<html> - Svaki html dokument počinje sa ovim tagom i završava se sa
</html> Ovaj tag je najstariji roditelj i on ima dva direktna potomka, tagove head i body.

<head> i </head> - tagovi predstavljaju zaglavlje html dokumenta ali sadržaji koji se nalaze unutra ne prikazuju se direktno na stranici. Ovde se nalaze tagovi sa dodatnim informacijama o stranici.

<title>Hello World</title> - Naslov stranice koji se prikazuje u kartici browser-a i u rezultatima pretrage pretraživača.

<body></body> - Ovo su glavni tagovi unutar kojih se dodaju svi ostali tagovi za prikazivanje sadržaja na stranici.

<h1>Hello World</h1> - Predstavlja najveći i glavni naslov na jednoj web stranici. Svaka web stranica treba da ima samo jedan naslov sa tagom h1.