Web development blog

Dobro došli na naš blog o web development-u.
Ovde ćete pronaći sve što vas zanima vezano za web razvoj, dizajn, programiranje i optimizaciju, bilo da ste početki ili web profesionalac ili naš klijent.

Web osnove

Osnove web razvoja, dizajna i programiranja. Šta je web dizajn a šta web razvoj? Server-side i client-site web programiranje....

Web rečnik

Rečnih stručnih reči, pojmova i termina relevantih za razvoj i upotrebu.

HTML

HTML

HTML (HyperText Markup Language) je standardni jezik za izradu dokumenata koji se prikazuju u web browser-ima. HTML dokumenti su osnova svih web sajtova, pa je tako neophodno poznavanje HTML jezika za njihovu izradu.

HTML