Web development blog

Web development blog

Dobro došli na naš blog o web development-u.
Ovde ćete pronaći sve što vas zanima vezano za web razvoj, dizajn, programiranje i optimizaciju, bilo da ste početki ili web profesionalac ili naš klijent.

HTML CSS osnove

icon HTML CSS osnove

HTML (HyperText Markup Language) je standardni jezik za izradu dokumenata koji se prikazuju u web browser-ima. HTML dokumenti su osnova svih web sajtova, pa je tako neophodno poznavanje HTML jezika za njihovu izradu.

HTML CSS osnove

PHP framework Yii2

icon PHP framework Yii2

Yii2 je jedan od najpopularnijih php frejmvorka namenjenih za izradu kompleksnih web sajtova i aplikacija.

PHP framework Yii2