Izrada uspešnog web sajta

Izrada uspešnog web sajta

Izradu sajta provodimo po proverenim i dokazanim metodama razvoja. Životni ciklus web sajta podeljen je u nekoliko zasebnih faza.

Intervju sa naručiocem sajta

icon Intervju sa naručiocem sajta

Intervju sa vama kao naruciocem je prvi i najvažniji segment životnog razvoja sajta. U ovoj fazi vi nam iznosite informacije kakav sajt želite. Treba da nam kažete namenu sajta, to jest čime se vi ili vaša firma bavite. Zavisno od vaše delatnosti sajtovi mogu biti: informativni, edukacioni, reklamni ili sajt za online prodaju.

Osim ovih osnovnih informacija možete da nam kažete vaše posebne želje kako bi ste vi želeli da sajt izgleda, da nam pokažete neke primere. Ili jednostavno sve ostalo prepustite nama.

Intervju sa naručiocem sajta

Planiranje sajta

icon Planiranje sajta

Na osnovu informacija i zahteva sa intervjua sa naručiocem sajta planiramo njegov razvoj.

Odabir programskih jezika, alata i tehnologija koje ćemo primeniti pri izradi sajta, određujemo na osnovu važnih kriterija: vreme, budžet i kvalitet. Biramo sredstva uz pomoć kojih ćemo brže završiti određen projekat, što utiče na cenu izrade sajta jer što manje vremena potrošimo na programiranje vi ćete platiti nižu cenu. Ovo strategiju primenjujemo kada god je to moguće uz uslov da zadržimo kvalitet gotovog sajta.

Odabir hostinga i domene kao i ostalih servisa koje ćemo koristiti u izradi sajta vršimo selekcijom samo 100% proverenih i uspešnih.

Planiranje sajta

Dizajn i kodiranje sajta

Grafički dizajn i programiranje sajta je glavn faza razvoja sajta i od nje zavisi uspeh na internetu.

Objavljivanje sajta

icon Objavljivanje sajta

Nakon provera, testiranja i ispravljenih eventualnih grešaka prelazimo na objavljivanje. Prebacujemo sajt sa lokalnog ili nekog probnog hostinga i domena na računar sa koga će ubuduće biti pokretan.

Kada je sajt online pod domenom pod kojom će biti prikazivan objavljujemo sajt na Google, Facebook, Twitter, LinkedIn.

Objavljivanje sajta

Optimizacija sajta za pretraživače

icon Optimizacija sajta za pretraživače

Optimizacija za pretraživače (eng. Search Engines Optimization) zasebna disciplina web razvoja kojom se bave uspešni SEO eksperti sa višegodišnjom karijerom u optimizaciji web sadržaja.

Ključ uspeha se nalazi u kvalitetnoj SEO optimizaciji. Pravilan raspored i organizacija kao i adekvatan tekstualni sadržaj, slike i videi su od vitalne važnosti.
Brzina učitavanja sajtova je još jedan kriterijum na osnovu koga dobijamo pozitivan rang u pretraživačima i ona je manja od 2 sekunde za kompleksnije sajtove i čak ispod 1 sekunde za jednostavnije web prezentacije.
Sigurnost sajtova je još jedan parametar koji smo podigli na najveći nivo. Vaš budući sajt koji vam napravimo nije moguće da neko hakuje.

Optimizacija sajta za pretraživače