tel: 0617557477 e-mail: coaelecsoft@outlook.com

Portfolio

Portfolio, korišćenje web tehnologija: HTL5, CSS3, JavaScript, PHP&MySQL, Yii2 Framework. Izrada inernet i intranet aplikacija, web sajtova, poslovnog softvera, baza podataka, statističkih analiza...⌚