Telefon: 0617557477
Srpski | English
logo

Šta je internet a šta web?

Kad pokrenemo mozilu, tor ili neki drugi internet istraživač i hoćemo da otvorimo na primer google, u adresni bar kucamo “google.rs” I pritisnemo enter. U prozoru nam se prikazuje početni ekran googl-a sa poljem za unos ključnih reči koje tražimo I dugme pretraži. U polje kucamo “internet” I nakon što pritisnemo dugme pretraži u prozoru nam se prikazuje lista stranica koje sadrže ključnu reč “internet”. Google je jedan od najpopularnih web pretraživača ali, naravno I ne najboljih.

Web pretraživači su jako moćni alati sa veoma kompleksnim i sofisticiranim algoritmima za pronalaženje  web sadržaja. Da bi se taj softver koristio potrebno je da se nalazi na nekom računaru koji je povezan na globalnu mrežu. Ta mreža je internet.

Dakle, postoje dve komponente: hardver i softver. Hardver je fizički deo:kompjuteri-serveri, ruteri, računarske mreže i sva druga tehnika i oprema za prenos podataka i informacija. To je u stvari internet ili mreža nad mrežama. Softverski deo je zadužen za povezevanje i upravljanje milionima takvih kompjutera iz jedne mreže sa kompjuterima isto toliko različitih manjih  drugih računarskih mreža.

ARPANet - Internet

Prva mreža računara ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network) uspostavljena je 1969 i korišćena je za eksperimente američke vojske i povezivala je četiri kompjutera na četiri lokacije: 

- Kaliformijski Univerzitet Los Anđeles, UCLA,

- Staford istraživački centar SRI,

- Kalifornijski Univerzitet Santa Barbara i

- Univerzitet Juta.

Nakon toga su na mrežu povezani ostali istraživački centri i univerziteti širom Sjedinjenih država i osim u vojne korišćeni su za naučno-istraživačke svrhe. 

Tek dosta kasnije ta mreža je ušla u civilnu upotrebu i nazvana je internet. Danas je neizbežan deo svakodnevnog života kako za posao tako i za zabavu i druženje. 

Postoji pesma exYu rock grupe Atomsko Sklonište, “Oni što dolaze za nama”.  U toj pesmi se pominje facebook, “...sklapaće prijateljstva preko kućnog kompjutera...”.  Pesma je napisana 70 i neke godine u vreme kada je jako mali broj ljudi na planeti uopšte čuo za ARPANet, a kamoli za društvenu mrežu koja će biti izumljena 30 godina posle.

Web WWW Worl Wide Web

World Wide Web, W3, WWW ili samo Web je sistem za povezivanje i prenos hipertekstualnih dokumenata preko inerneta. To je u stvari softver koji upravlja sadržajem preko interneta ali većina nas ga poznaje kao internet. 

1990 godine u laboratorijuma svetskog nuklearnog istraživačkog centra CERN-a u Ženevi stvoren je Web. Projekat je pronalazak engleskog pronalazača Tim Berners Lija i belgijsanca, Roberta Kajo. Danas je web standard i sinonim za upravljanjem sadržaja preko interneta.

Web pretraživači (Searche Engines)

Pretraživači nam omogućavaju pronalaženje sadržaja na web-u. Kako oni rade?

Postoje mašine širom weba koje su povezane sa pretraživačima. Nazivaju se Spider-i ili Crowler-i. Spider-i neprestano zaviruju na web lokacije i traže sadržaje prema traženim ključnim rečima. Kada na nekom sajtu pronađu kvalitetan sadržaj ubacuju ga u rezultate pretrage. Izabranu stranicu dodatno pregledaju i traže da li na njoj postoji link ka nekoj drugoj stranici sličnog sadržaja. Nazivaju se paucima zato što njihov rad slikovito najbolje opisiuju. Kada pretražuju stranice istovremeno "zaviruju" na više lokacija pa slikovito može da se predstavi kao pauk koji organizuje svoju mrežu. Svaka od tih mašina je povezana sa drugim istim takvima širom internata.

The World Wide Web Consortium (W3C) je najviša institucija koja se bavi razvojem i unapređivanjem web-a. S razvojem tehnike i tehnologije razvija ju se i pravila, propisi i standardi koje zahteva aktuelni web.

Web developeri, morali bi da prate aktuelna deašavanja i inovacije iz sveta web-a da bi mogli da nude kvaliterno odrađen sajt ili aplikaciju.

IP protokoli

Kad kucamo u pretrživaču facebook, pretraživač nam u rezultatima pretrage izbaci kao prvu stavku Facebook sa adresom https: // facebook.com. Kada kliknemo na hiperlink učitava nam se Login stranica facebook-a. Ta stranica se nalazi na nekom računaru na internetu. Da bi se identifikovao računar sa koga se pokreće facebook tom računaru je dodeljna IP adresa. IP adresa je oznaka sa četiri trocifrena broja podeljena tačkom a koja imaju vrednost od 0 do 255.

Ova identifikacija se naziva IP(Internet Protokol). Postoje takozvani slojevi protokola. IP je protokol na inernet sloju. Imaju  još transportni i sloj aplikacije.

Slojevi aplikacije su: SMTP, POP, IMAP(protokoli za slanje i primanje e-maila), FTP(protokol za prenos fajlova), HTTP i mnogi drugi.

HTTP - HTTPS

Za nas je važan (Hyper Text Transfare Protokol). To je protokol za prenos Hyper Text-ulnih dokupenata preko IP protokola. Svaki web sajt i stranica na sajtu je jedan Hyper Text dokument. Povezivanje sa dokumentima se obavlja preko hyper linkova. Hiper linkovi su veze ka tim dokumentima.

HTTPS je sigurni http protokol.

Kada smo kucali facebook pretraživač nam je izbacio listu linkova na koje možemo da kliknemo. Link na koji smo otišli izgleda ovako: https:// facebook.com. Kada bi smo u adresni bar umesto te adrese upisali  IP adresu 31.13.65.36 isto bi došli na facebok stranicu. Pošto IP adresa može da bude jako konfuzna za prosečnog korisnika interneta, postoji protokol koji tu IP adresu pretvara u tekst. To je DNS (Domain Name System).

ARPANet - Internet 

Prva mreža računara ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network) uspostavljena je 1969 i korišćena je za eksperimente američke vojske i povezivala je četiri kompjutera na četiri lokacije 

Nakon toga su na mrežu povezani ostali istraživački centri i univerziteti širom Sjedinjenih država i osim u vojne korišćeni su za naučno-istraživačke svrhe.  

Tek dosta kasnije ta mreža je ušla u civilnu upotrebu i nazvana je internet. Danas je neizbežan deo svakodnevnog života kako za posao tako i za zabavu i druženje 

Postoji pesma exYu rock grupe Atomsko Sklonište, “Oni što dolaze za nama”.  U toj pesmi se pominje facebook, “...sklapaće prijateljstva preko kućnog kompjutera...”.  Pesma je napisana 70 i neke godine u vreme kada je jako mali broj ljudi na planeti uopšte čuo za ARPANet, a kamoli za društvenu mrežu koja će biti izumljena 30 godina posle. 

Web

World Wide Web, W3, WWW ili samo Web je sistem za povezivanje i prenos hipertekstualnih dokumenata preko inerneta. To je u stvari softver koji upravlja sadržajem preko interneta ali većina nas ga poznaje kao internet.  

1990 godine u laboratorijuma svetskog nuklearnog istraživačkog centra CERN-a u Ženevi stvoren je Web. Projekat je pronalazak engleskog pronalazača Tim Berners Lija i belgijsanca, Roberta Kajo. Danas je web standard i sinonim za upravljanjem sadržaja preko interneta. 

Pretraživači

Internet pretraživači nam omogućavaju pronalaženje sadržaja na web-u.

Kako oni rade?

SEO optimizacija

Postoje mašine širom weba koje su povezane sa pretraživačima. Nazivaju se Spider-i ili Crowler-i. Spider-i neprestano zaviruju na web lokacije i traže sadržaje prema traženim ključnim rečima. Kada na nekom sajtu pronađu kvalitetan sadržaj ubacuju ga u rezultate pretrage. Izabranu stranicu dodatno pregledaju i traže da li na njoj postoji link ka nekoj drugoj stranici sličnog sadržaja. Nazivaju se paucima zato što njihov rad slikovito najbolje opisiuju. Kada pretražuju stranice istovremeno "zaviruju" na više lokacija pa slikovito može da se predstavi kao pauk koji organizuje svoju mrežu. Svaka od tih mašina je povezana sa drugim istim takvima širom internata.

The World Wide Web Consortium (W3C) je najviša institucija koja se bavi razvojem i unapređivanjem web-a. S razvojem tehnike i tehnologije razvija ju se i pravila, propisi i standardi koje zahteva aktuelni web.

Web developeri, morali bi da prate aktuelna deašavanja i inovacije iz sveta web-a da bi mogli da nude kvaliterno odrađen sajt ili aplikaciju.

IP protokoli

Kad kucamo u pretrživaču facebook, pretraživač nam u rezultatima pretrage izbaci kao prvu stavku Facebook sa adresom https: // facebook.com. Kada kliknemo na hiperlink učitava nam se Login stranica facebook-a. Ta stranica se nalazi na nekom računaru na internetu. Da bi se identifikovao računar sa koga se pokreće facebook tom računaru je dodeljna IP adresa. IP adresa je oznaka sa četiri trocifrena broja podeljena tačkom a koja imaju vrednost od 0 do 255.

Ova identifikacija se naziva IP(Internet Protokol). Postoje takozvani slojevi protokola. IP je protokol na inernet sloju.

Postoje još transportni i sloj aplikacije.

Slojevi aplikacije su: SMTP, POP, IMAP(protokoli za slanje i primanje e-maila), FTP(protokol za prenos fajlova), HTTP i mnogi drugi.

HTTP

Za nas je važan (Hyper Text Transfare Protokol). To je protokol za prenos Hyper Text-ulnih dokupenata preko IP protokola. Svaki web sajt i stranica na sajtu je jedan Hyper Text dokument. Povezivanje sa dokumentima se obavlja preko hyper linkova. Hiper linkovi su veze ka tim dokumentima.

Kada smo kucali facebook pretraživač nam je izbacio listu linkova na koje možemo da kliknemo. Link na koji smo otišli izgleda ovako: https:// facebook.com. Kada bi smo u adresni bar umesto te adrese upisali  IP adresu 31.13.65.36 isto bi došli na facebok stranicu. Pošto IP adresa može da bude jako konfuzna za prosečnog korisnika interneta, postoji protokol koji tu IP adresu pretvara u tekst. To je DNS (Domain Name System).

 

Ovaj web sajt koristi kolačiće da obezbedni najbolje iskustvo na našem sajtu! Više informacija Slezem se