Background of home page

Rečnik

Rečnik pojmova, termina i skrećenica korišćenjih u web razvoju: Web development, front end, back end, SEO, SERP, HTML, CSS, JS, jQ, framework...

a

b

Back end

Back end je deo web razvoja (Web development), koji se bavi poslovima koje se odrađuju na strani servera. Upravljanje bazama podatake, generisanje dinamičkog sadržaja i svega što se dešava u pozadini što korisnik ne vidi

c

CSS (Cascading Style Sheets)

CSS jezik služi za opis elemenata HTML-a i silizovanje njihovih sadržaja. Uz HTML i JS je jedan od osnovnih jezika i tehnologija koji se primenjuju u web razvoju.

d

e

f

Front end

Front end je deo razvoja weba (Web development) koji je zadužen za sve ono što se dešava na strani klijenta. Dizajn korisničkog interfejsa, UI/UX, programiranje njegovih funkcionalnsoti i svega onog što korisnik vidi i upotrebljava.

g

h

Hyperlinks su veze sa jedne ka drugoj web stranici na koje korisnik može da klikne.

HTML (HyperText Markup Language)

HTML je osnovni markirni jezik za izradu web sajtova, aplikacija i drugih web sadržaja. Uz CSS i JS je osnova web-a. HTML dokumenti sastoje se od oznaka, takozvanih tagova (tags).

http (HyperText Trasfer Protocol)

http je protokol za prenos html dokumenata preko interneta.

htps

https je sigurni http protokol. "s" na kraju predstavlja inicila "security".

i

j

javascript

java script, JS je client-side programski jezik namenjen za razvoj web-a (Web development).

k

l

m

MVC (Model View Controler)

Široko primenjen patern pri izradi weba. Model predstavlja podatke, View služi za prikazivanje sadržaja a Controler upravlja šta i kako će biti prikazano. Većina web frameworks koristi ovaj patern.

n

o

p

PWA (Progresiv Web App)

PWA je aplikacija koja se distribuira preko weba ali je interfejs prilagođen da bude prikazana kao prirodna aplikacija na Widnows, iOS i Android platformama.

q

r

Responsive

Responsive dizajn, prilagođen svim vrstama uređaja i rezolucijama njihovih ekrana.

s

SE (Search Engine)

SE web pretraživači su jako moćne mašine povezane na internet koje služe za pronalaženje web sadržaja. 

SEO (Search engine optimization)

SEO optimizacija je oblast web razvoja koja se bavi optimizacijom web sadržaja kako bi bili primećeni od strane SE(Search Engines) i rangirani u SERP(Search Engine Results Page). Više SEO optimizaciji pročitajte na ovoj stranici.

SERP(Search Engine Results Page)

Kada koristimo web pretraživače, nakon zadavanja ključne reči pretraživaču, dobijamo stranicu rezultata pretrage web pretraživača, SERP.

t

Tag(s)

Tagovi su oznake u HTML jeziku koje služe za izradu html dokumenata. HTML dokumenti su osnova svake web lokacije. Tagovi služe za opis sadržaja elemenata web stranice, kako će biti prikazani. h1-h6 tagovi naslova, p tag paragaf teksta...

u

UI/UX

UI (User Interface)/UX (User Experience) dizajn je veština web razvoja koja se bavi istraživanjem korisničkih iskustava i na osnovi njih upapređuje korisnički interfejs.

URL (Uniform Resource Locator)

URL poznat kao web adresa, određuje lokaciju na kojoj se nalazi web sadržaj. Takođe, URL određuje koji protokol se koristi: http, https, ftp i drugi.

v

w

Web

WEB, WWW, 3W je softver za upravljanje i prenosom dokumenata i multimedijalnih sadržaja preko interneta. Web je pronašao Ser Tim Bernards-Lee fizičar u laboratorijama CERN-a 1990.

Web Development

Web development je profesija koja se bavi planiranjem, projektovanjem, programiranjem i dizajnom web-a.

x

y

z

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi poboljšali funkcionalnost. Prihvatam