Telefon: 0617557477

PHP

PHP je serverski skripni jezik široko primenjen kod razvaoja web-a. Facebook, WordPress, Wikipedia, samo su neki servisi napravljeni u PHP-u.

Šta je PHP?

PHP (Hypertext Preprocessor) je moćan alat široko primenjen kod izrade weba. Neki od javnih servisa kao što su facebook, wikipedia, CMS WordPres koriste PHP u kombinaciji sa MySQL bazom podataka. PHP je serverski, skriptni jezik prvenstveno namenjen za izradu dinamičkih web sajtova, aplikacija. Programi pisani u PHP-u izvode se na samom serveru i generišu HTML koji se šalje klijentu tako da je nezavisan od platforme sa koje se poziva.

Kako PHP funkcioniše?

1. Klijent šalje serveru zathtev za stranicu putem url-a.

2. Server prosleđuje zahtev programu za pozivanje tražene PHP skripte .

3. Modul pronalazi PHP skriptu i njome generiše HTML stranicu i vraćaje serveru.

4. Server šalje generisanu stranicu klijentu.

PHP skriptni programski jezik dosta je sličan programskom jeziku C od koga je naslidio sintaksu i osnovne principe funkcionisanja.

Šta PHP radi?

Skripte PHP programa generišu dinamički sadržaj web stranice.

Php skripte mogu da Kreiraju, otvaraju, pišu, brišu i zatvaruju fajlove na serveru.

PHP može da prikuplja podatke iz forme i prozleđuje ih na dalju obradu.

Šalje i prima kolačiće (cookies).

PHP direktno komunicira sa bazom podataka; kreira, čita, menja i briše podatke, CRUD (Create Read Update Delete).

PHP skripte namenjene za kontrolu korisničkog pristupa.

PHP skripte mogu da šifruju podatke pre slanja.

Ovaj web sajt koristi kolačiće da obezbedni najbolje iskustvo na našem sajtu! Više informacija Slezem se