Background of home page

Životni ciklus izrade sajta

Izrada web sajta je kompleksan posao koji se sastoji iz više zasebnih celina svog razvoja. Primenom Waterfalls modela imamo sledeće faze: analiza, dizajn, implementacija, testiranje i održavanje.

Analiza zahteva

Priprema i planiranje je početna faza u kojoj developer ili više njih prikuplja podatke i informacije potrebne za definisanje ciljeva i upotrebe web sajta. Intervju sa naručiocem sajta jedan od važnih stvari prve faze.

Usklađivanje želja i zahteva naručioca sajta sa w3 standardima  i odabir optimalnog rešenja za izradu sajta. Odabir alata i tehnologija koje će biti primenjene pri izradi sajta.

Dizajn

Dizajn sajta je glavna faza modela. U ovoj fazi primenjujemo odabrane alate i tehnologije iz predhodne faze pristupamo izradi sajta.

Grafički dizajn sajta, kodiranje i programiranje, izrada baza podataka, optimizacija i puštanje u rad beta verzije sajta su aktivnosti ove faze. 

Implementacija i testiranje

Prebacivanje sajta i baze podataka na javno dostupan hosting i  zakup domene. Puštanje u rad online gotovog sajta, testiranje i otklanjanje eventualnih nedostataka.

Održavanje

Dodavanje, izmene i brisanje sadržaja, održavanje sajta, SEO kampanja za SERP (Search Engine Result Page) poziciju.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi poboljšali funkcionalnost. Prihvatam