Background of home page

SEO optimizacija

SEO optimizacija je pozicioniranje sajta u stranicama rezultata web pretraživača (SERP Searche Engine Results Pages). Brzina učitavanja, struktura i sadržaj sajta i stranica, linkovi između stranica, moraju biti po propisanim standardima za uspešnu SEO optimizaciju.

Web pretraživači

Web pretraživači (Searche Engines) nam omogućavaju pronalaženje sadržaja na web-u. Kako oni rade? Postoje mašine širom interneta koje su povezane sa pretraživačima. Zovu se Spider-i ili Crowler-i. Spider-i neprestano zaviruju na web lokacije i pronalaze sadržaje prema traženim ključnim rečima. Ukoliko na nekom sajtu pronađu kvalitetan sadržaj, ubacuju ga u rezultate pretrage. Izabranu stranicu dodatno pregledaju i traže da li na njoj postoji link ka nekoj drugoj stranici sličnog sadržaja. Pretražujući stranice, istovremeno na više lokacija, slikovito može da se predstavi kao pauk koji organizuje svoju mrežu. Svaka od tih mašina je povezana sa drugim istim takvima na internatu.

Optimizacija sajta za pretrazivače

SEO (Search Engines Optimization) optimizaciju sajta analiziramo  paralelno sa aspekta web pretraživača i korisnika. Vićina normi koje traba da budu zadovoljene važne su kako za pretraživače tako i za korisnike. Iako je SEO optimizacija sajta zasebna disciplina web razvoja, blisko je vezana sa tehničkom izradom i dizajnom sajta. Tako da, ako pravilno primenjujemo propise i obezbedimo kvalitetan sadržaj imaćemo i dobro optimizovan sajt. 

The World Wide Web Consortium (W3C), na čelu sa Sir Tim Berners-Lee (osnivačem web-a) je najviša institucija koja se bavi razvojem, unapređivanjem i propisivanjem standarda. S razvojem tehnike i tehnologije razvija ju se i pravila i norme koje zahteva aktuelni web.  Brzina učitavnja sajta, struktura stranica, tekstulani sadržaj, multimedilani sadržaji kao što su slike, animacije, video i audio, dodatni sadržaji koji nisu vidlji korisniku, neki su od parametara koji utiču na kvalitet SEO optimizacije. 

Brzina učitavanja

Od 2021 godine važan kriteriji za rangiranje sajta u SERP-u je brzina učitavanja sadržaja stranica. Pretraživači (Search Engines) su mašine visokih performansi koje izvode milione operacija u deliću sekunde. Kad naiđu na dokument za koji će im trebati večnost da ga učitaju, neće mu dati pozitivan rejting a time niti dobru poziciju u rezultatima pretrage. Ako nekim čudom takva stranica dobije šansu da bude primećena od strane korisnika nećemu biti privlačna ako se bude nervirao gledajući peščani sat na ekranu.

Brzina učitavanja dalje zavisi od strukture i rasporeda elemenata kao i njihovog sadržaja. Algoritmi pretraživača su prilagođeni tako da pretražuju sadržaj po nekom redosledu, i kada je struktura nepravilna potrebno im je duže vremena za izvođenje.

Struktura web sajta

Kada se radi o portalima, blogovima, online bibliotekama, web prodavnicama, informativnim sajtovima i slično gde sajt sadrži stotine stranica, potrebno ih je grupisati. Organizujući glavnu stranicu tako da sadrži nekoliko kategorija sa kratkim opisom i vezom ka drugim stranica sa grupom linkova stranica relevantnog sadržaja, dobićemo sajt jednostavno upotrebljiv od strane pretraživača kao i korisnika.

Frendly url

Url (uniform resurce locator) ili adresa stranice sadrži znakove alfabeta, numeričke i znakove: /, - i _.  Požljno je da url sadrži ključne reči stranice koju poziva kako bi bila razumljivija pretraživačima i korisnicima. 

Primer:

https://izrada-sajta.rs/categories/view?id=13.

Frendly url: https://izrada-sajta.rs/seo-optimizacija--search-engines-optimization--2- 

Struktura stranice

Stranica koja ima obiman sadržaj koji može da se podeli u više manjih zasebnih celina to se radi tako da se odvoji podnaslovima. Naslovi u HTML-u se obeležavaju tagovima: h1, h2, h3, h4, h5, h6 gde je h1 glavni naslov i poželjno je da imamo samo jedan u jednoj stranici. Ovako organizovana stranica biće jednostavno upotrebljiva korisniku a laka analizirana od strane pretraživača.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi poboljšali funkcionalnost. Prihvatam