Background of home page

Razvoj web-a

Razvoj web-a (Web Development) je moderno zanimanje koje se bavi: izradom, dizajnom, programiranjem i reklamiranjem web sadržaja. Razboj web-a podeljen je na frontend i backend.

Razvoj web-a ima širok dijapazon zasebnih zanimanja. Poznavanja filozofije funkcionisanja web sistema,  tehnologija za njihovu izradu, programiranje, dizajn i njihovu pravilnu upotrebu neke su od veština koje se zahtevaju od developera. Neophodno je osnovno poznavanje: HTML, CSS, JavaScript za razvoj web-a (Web Development).

SEO optimizacija

SEO optimizacija je važan segment web prazvoja pri izradi web sajtova, aplikacija i servisa. Poenta SEO optimizacije jeste prilagođavanje strukture i sadržaja, algoritmima web  pretraživača (Searche Engines), kako bi naš sajt ili aplikacija bili pronađeni u svojim rezultatima (SERP Searche Engine Results Pages).

SEO optimizacija
SEO optimizacija | web

Životni ciklus izrade sajta

Izrada web sajta ili aplikacije ima svoje faze razvoja - životni ciklus. Najčešći primenjen metod životnog ciklusa pri izradi web sajtova i aplikacija je Model vodopada (Waterfalls model). Ovaj model se sastoji iz nekoliko faza:

  • Analiza
  • Dizajn
  • Implementacija
  • Testiranje
  • Održavanje
Životni ciklus izrade sajta
Životni ciklus izrade sajta | web

Razvoj web-a (Web Development) je moderno zanimanje koje je podeljeno u nekoliko podzanimanja: frontend, backend i fullstack development. Frontend je zadužen za dizajn web sajta ili aplikacije i sve ono što je korisniku dostupno, dok se backend bavi stvarima koje se dešavaju u pozadini, koje korisnik ne vidi.

Front end

Front end development bavi se izradom korisničkog interfejsa UI (User Interface), prilagođavanjem korisničkog doživljaja UX (User eXperience), dizajnom i programiranjem funkcionalnosti. UX/UI specijalisti se bave ponašanjem korisnika prema  korisničkom okruženju. Oni pronalaze optimalno rešenje grafičkog okruženja prilagođeno korisničkim potrebama i dizajniraju ga. Da bi se bavili front end developmentom neophodno je poznavanje HTML-a i CSS-a.  Kvalitetno isprojektovan i dizajniran korisnički interfejs mora i da se automatizuje. Kao na primer pokretanje neke akcije na klik dugmeta. To na scenu nastupa frontend programiranje. Najpopularniji frontend programski jezik je JavaScript. JS kood se učitava i izvodi direktno u browser-u, zajedno sa html stranicom. 

Dizajn

Dizajn je široko primenjen pojam u različitim oblastima i delatnostima. Ovde se fokusiramo na pojam web dizajn.

Dizajn
Dizajn | web

Back end

Back end development je zadužen za sve ono što se dešava u pozadini što korisnik ne vidi. Primer: CRUD (Create, Read, Update, Delete) kreiranje, čitanje, izmena i brisanje u bazi podataka. I sve drugo što se izvršava na serverskoj strani (Server Side).

Osim poznavanja HTML-a i CSS-a za backend razvoj potrebno je i poznavanje nekog serverskog jezika. Jedan od najpopularnijih serverskih jezika je PHP(HypertextPreProcesor). Poenta back end programiranja je automatizacija i generisanje dinamičkog sadržaja. Obično kod ovog pristupa koriste se baze podataka. Često korišćene u paru sa PHP-om su MySQL i Postgresql.

Uspešnim razvojem web-a možemo smatrati samo onim gde kvalitetno sarađuju front end i back end developeri i pravilno se nadograđuju. Jedni se bave filozofijom korisnikovog razmišljanja, njegovim zahtevima i prilagođavanju grafičkog dizajna njegovim potrebama dok drugi rešavaju kako će sve to da funkcioniše. Cilj njihove saradnje je kvalitetan, moderan, posećen i SEO optimizovan, brz, pouzdan, siguran sajt ili web aplikacija.

Back end

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi poboljšali funkcionalnost. Prihvatam