Background of home page

HTML

HTML(Hyper Text Markup Language) je osnovni markirni jezik za izradu web sadrzaja. HTML tagovi: h1-h6, p, img, div, meta tagovi, i njihovi atributi. Struktura web stranice i njenih elemenata. Izrada web stranice.

Osnovno

HTML (HyperText Markup Language) je osnovni markirni jezik namenjen za izradu web sadržaja. Pronađen je 1990 godine u laboratorijama CERN-a, svetskog centra za nuklearna istraživanja, kada je nastao i sam Web. Pronalazač i otac web-a ser Tim Berners-Lee trenutno je na čelu W3Concorsium. W3C je najviša instance koja propisuje standarde primenjene pri izradi web-a. 

Web je zasnovan na html stranicama i njihovim međusobnim vezama- hiperlinkovima, preko interneta. Web stranici možemo da pristupimo: direktno iz adresnog bara browser-a, preko hiperlinkova sa neke druge stranice ili iz SERP(Search Engine Results Pages). Link je u stvari adresa gde se neka stranica nalazi.

Bilo da se bavimo front end ili back end razvojem web-a (web development) osnovno je poznavanje HTML-a.

HTML je jednostavan za učenje i nakon drugog ili trećeg časa moguće je previti jednostavne web stranice.

Tagovi

Svaki html dokument izgrađen je korišćenjem html osnaka, takozvanih tagova. Tagovi u html dokumentu služe da opišu elemente koji će biti prikazani na web stranici u samom browser-u. Sadržaji elemenata web stranice mogu biti: tekst, slike, multimedijalni; video, audio... Tako imamo različite tagove za različite sadržaje stranice

Svaki tag počinje sa "<" znakom i završava se sa ">". Primer taga koji prikazuje najvažniji i početni naslov u stranici:

<h1>Tagovi</h1> 

Većina tagova ide u paru, početni i završni tag kao u predhodnom primeru. "<h1>" je početni tag a "</h1>" završni. Između tagova ubacuje se tekst koji će biti prikazan na web stranici.

Postoje tagovi koji nemaju završni tag. Oni se zovu prazni tagovi. Primer "<hr>" je zatvoreni tag koji će prikazati horizontalnu liniju u stranici.

Unutar tagova mogu da se nalaze drugi tagovi. Tagovi koji sadrže druge tagove nazivaju se roditelji (parents). Tagovi unutar drugog taga naziva se dete (child). Sledeći primer prikazuje najjednostavniju web stranicu sa samo jednim naslovom. Ispod primera obajsnićemo liniju po liniju dokumenta.

<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <title>Tagovi</title>
   </head>
   <body>
<h1>Tagovi</h1> </body> </html>

<!DOCTYPE html> - Deklaracija koja koja daje instrukciju browser-u da se radi o html 5 verziji.

<html> - Svaki html dokument počinje ovim tagom i završava se sa

</html> - Unutar ovih tagova ubacuju se svi ostali i on je najstariji roditelj.

<head> i </head> - tagovi sadrže druge tagove čiji sadržaj nije direktno vidljiv na samoj stranici. 

<title>Tagovi</title> - titl tagovi se ubacuju unutar head tagova i njihov sadržaj predstavlja naslov stranice koji se prikazuje u kartici browser-a.

<body> </body> - Između ovih tagova ubacuju se svi ostali tagovi koji se prikazuju u samoj web stranici.

<h1> Tagovi </h1> - Ovi tagovi služe za prikazivanje glavnog naslova u samoj stranici.

 

Tagovi

Atributi

Svi tagovi mogu imati atribute. Atributi se koriste da dodaju više informacija o sadržaju elementa kome su dodeljeni.

Atributi obično, idu u paru atribut="vrednost".

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi poboljšali funkcionalnost. Prihvatam